V Piknik Literacki PSALMOTEKA 2023

V Piknik Literacki PSALMOTEKA 2023

29.09. 2023 Sycyna - warsztaty malarskie i uroczyste sadzenie lip;

30.09.2023 - Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Janowiec n/Wisłą, Muzeum Nadwiślańskie;

06.10. 2023 uroczyste sadzenie lip w Szkole Podstawowej im. Jana

Kochanowskiego w Czarnolesie;

07.10. 2O23 Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - spotkanie

autorskie ,,Z Nowogródka do Kanady";

08.10.2023 - uroczyste zakończenie PSALMOTEKl, Zwoleń. Kościół

Podwyższenia Pańskiego, koncert .,Polish Psalter" P,G.R. Grzegorza Rogali.Przebieg wydarzeń przedsięwzięcia

Pierwszy Dzień PSALMOTEKl odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana

Kochanowskiego w Sycynie.

Odbyły się warsztaty malarskie przeprowadzone przez artystów z

lnternationaler Kunstverein atelier-of-art z Niemiec v. Matthias Jurke (10-

12:00). Temat; ,.Dać światu zieleń".

Po zajęciach malarskich uroczyście posadziliśmy lipowe drzewka:

- dla Jana Kochanowskiego, patrona szkoły;

- dla Juliana Tuwima, wybitnego poety i tłumacza.

Na uroczystości byli obecni:

- Arkadiusz Sulima, Burmistrz Zwolenia i jego zastępca Grzegorz Molendowski

oraz sekretarz Mirosław Chołuj;

- wicestarosta powiatu zwoleńskiego Waldemar Urbański;

- prof. Henryk Bednarczyk. prezes Towarzystwa Oświatowego ,.Sycyna";

- dr Katarzyna Madejska, dyrektorka Muzeum Regionalnego w Zwoleniu,

- przedstawiciel Nadleśnictwa Zwoleń,

- Henryka Janik, prezeska Fundacji Pamiętamy o Ogrodach.

- nauczyciele szkoły w Sycynie i uczniowie.

30.09.2023 Piknik Literacki z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza, Muzeum Nadwiślańskie w Janowcu, spotkanie autorskie Belli Szwarcman-Czarnoty i Krzysztofa Modelskiego ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, sadzenie lipy dla Michała Friedmana, wybitnego tłumacza literatury jidysz na język polski, koncert żydowskiego Chóru Clil. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz – Wójt Gminy Janowiec Pan Jan Gędek oraz Starosta Powiatu Puławskiego Danuta Smaga. Przybyli licznie przedstawiciele stowarzyszeń żydowskich z kraju.

06.10.2023 Dzień Lipy Czarnoleskiej, warsztaty TUWIMOWO.PL przeprowadzone przez Castorama Polska, uroczyste sadzenie lip dla patrona szkoły Jana Kochanowskiego oraz Adama Mickiewicza w obecności Wójta Gminy Policzna Tomasza Adamca, tłumaczy literatury ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, dzieci I rodziców.

07.10.2023 Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – spotkanie autorskie: ,,Z Nowogródka do Kanady, Mickiewicz oczami psychoanalityka” Spotkanie prowadzili: Katarzyna Marczewska, dr Agnieszka Kuryś, prof. Marek Troszyński ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

08.10.2023uroczvste zakończenie PSALMOTEKl, Zwoleń. Kościół

Podwyższenia Pańskiego, koncert .,Polish Psalter" P,G.R. Grzegorza Rogali.

Henryka JanikHenryka Janik

Logo Pamietamy o Ogrodach


Patronaty honorowe:
herb

swietokrzyskie

Prezydent MIasta Lodzi

Misto Zwolen

Starostwo Powiatowe Zwoleń

Starosta Andrzej Skorek

Misto Zwolen

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Misto Zwolen

Wójt Janowca

Jan Gędek
Patronaty Medialne

<Przyjaciele i Partnerzy

Gmina Policzna

Wójt Gminy

Tomasz Adamiec

„atelier of art” e.V.  Matthias Jurke, Potsdamer Allee 10, 14552 Michendorf OT Wildenbruch, Germany
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Szkoola
Lesny
Muzeum w Zwoleniu
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
PTTK
Ceramika Artystyczna Boleslawiec
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Nadleśnictwa Kozienice

Dom kultury w Janowcu
janowca
Czarna
timbercraft

Wsparcie finansowe:

Konto Bankowe: PKO Bank Polski SA 45 1020 3408 0000 4402 0396 8906