Byliśmy. Sadziliśmy. Lipki rosną!

Byliśmy. Sadziliśmy. Lipki rosną!

Jak się mają młode lipki?

Zapytała Justyna Czechowska , prezeska Stowarzyszenia Tłumaczy literatury.

Lipki są otulone śniegiem i mają się dobrze!

Odpowiedziałam na Fb.

Lipy sadziliśmy w Czarnolesie dnia 13.10.2018 roku – na Pikniku Literackim, rozpoczynając tym samym projekt „Psalmoteka”, dedykowany tłumaczom literatury polskiej.

Najpierw lipy zostały namalowane. Warsztaty artystyczne z dziećmi ze szkół czarnoleskich prowadził Matthias Jurke z Niemiec. Zajęcia odbywały się w sali edukacyjnej Zamku w Janowcu.

Obrazy czekają na wystawę

Wystawa prac

Po zajęciach zasadziliśmy pierwszą lipę – w parku przy Zamku w Janowcu.
Oczywiście zadedykowano ją Janowi Kochanowskiemu. I tak została nazwana: „Jan Kochanowski”. Poeta, swego czasu na janowieckim zamku był częstym gościem.

Część druga Pikniku miała miejsce  następnego dnia, w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

Pamiętajcie o ogrodach!  Śpiewały dzieci.

Tomasz Adamiec, wójt Gminy Policzna, Maria Jaskot, dyrektorka Muzeum Jana Kochanowskiego, chór szkolny ze szkoły w Czarnolesie, witają uczestników Pikniku Literackiego.

Krótkie przemowy i clou programu – sadzimy drzewka. Mogliśmy zasadzić tylko 11 drzewek – ze względu na przepisy konserwatora zabytków. Chyba z tym karkołomnym zadaniem jakoś się uporaliśmy, biorąc pod uwagę, że lista zasłużonych tłumaczy literatury, sporządzona przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury miała 220 nazwisk!

Lipowe drzewka podczas Pikniku Literackiego

Każde drzewko otrzymało nazwę!

Kto sadził? Dla kogo?


1. Lipa „Jan Kochanowski” dedykowana Janowi Kochanowskiemu – ta lipa została posadzona, jak wspomniałam wyżej w Janowcu –  Danuta Olesiuk, dyrektor Muzeum w Janowcu, pracownicy Muzeum, młodzież, Matthias Jurke. Była to praca zbiorowa!

2. Lipa „Orszula” dedykowana Janowi Kochanowskiemu (drugie drzewko dla Jana podczas Pikniku) – posadził Sławomir Adamiec z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Lipa „Sycyna” dla Piotra, Mikołaja, Andrzeja Kochanowskich. Posadził Tomasz Adamiec, wójt Gminy Policzna.

4. Lipa „Irena” dla Ireny Tuwim – sadzili: prof. Jerzy Koch, tłumacz, Izabela Lackowska i Tadeusz Ciastek z PTTK

5. Lipa „Agnieszka” dla Teresy Chłapowskiej: Anna Butrym, tłumaczka.

6. Lipa „Leopold” – Leopold Staff – sadził prof. Henryk Bednarczyk, Aneta Spytek ze szkoły z Sycyny.

7. Lipa „Anna” dla Anny Iwaszkiewicz. Lipę ukorzeniła wnuczka Anny, pani Anna Włodek.

8. Lipa „Aniela” dedykowana Anieli Zagórskiej. Sadziła Ewa Cieślak z Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.

9. Lipa „Julian” dla Juliana Tuwima. Lipę zasadzili: Janusz Grzesz i Mathias Jurke.

10. Lipa „Karl” dedykowana Karlowi Dedeciusowi – prof. Jerzy Jarniewicz z Uniewesytetu Łódzkiego.

11. Lipa „Anka” dedykowana Władysławowi Broniewskiemu. Przy tej lipie zjednoczyli się pracownicy muzeów: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – p. Ilona Jaroszek-Nowak, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie – p. Maria Jaskot, Muzeum Nadwiślańskie w Janowcu – p. Filip Jaroszyński, p. Mateusz Spychała.

12. Lipa „Emilia” dedykowana Stanisławowi Barańczakowi – Henryka Janik i Justyna Guze (Muzeum Narodowe w Warszawie.


A moja lipa będzie najpiękniejsza i największa! Zapewniał profesor Jarniewicz.

Teatr Jednego Rapsoda z Krakowa

Potem zasłuchaliśmy się w teksty Mistrza Jana, śpiewane przez Janusza Grzesza z Krakowa. Jak słyszałam z szeptanych rozmów, ten Kochanowski na nowo został odkryty!

Dzieci w tzw. międzyczasie, żeby się nie nudzić, robiły biżuterię dla Urszulki, pod okiem sympatycznych animatorek Mileny i Joanny z Przedszkola nr 44 z Łodzi. Dla każdego coś miłego się znalazło.

Interesujące spotkanie autorskie wokół książki Jerzego Jarniewicza Tłumacz między innymi wywołało ożywioną dyskusję.

Pogoda, ludzie, wspaniała atmosfera – wszystko dopisało.

Mam nadzieję, że w roku 2019 nastąpi ciąg dalszy Psalmoteki. Oby!

Dzień 13.10.2018 to był dzień w zupełnie literackim stylu!

Henryka Janik

Partnerzy projektu:

Gmina Policzna, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, PTTK, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu n/Wisłą, Szkoła Podstawowa w Czarnolesie, Zespół Szkół w Policznie, Internationaler Kunstverein „atelier of art” von Matthias Jurke.

Sponsorzy:

Grupa Azoty Puławy, Grupa Aterima Med, Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, Gościniec przy Czarnoleskim Trakcie, Piotr Figura Czarnolas.

Patronat honorowy:

Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Patronat medialny:

TVP Kultura, TVP3 Kielce

Relacja filmowa TVP3 Kielce

https://kielce.tvp.pl/39884381/psalmoteka

Henryka Janik

Logo Pamietamy o Ogrodach

Patron Honorowy:


Misto Zwolen

Starostwo Powiatowe Zwoleń

Starosta Stefan Bernaciak

Misto Zwolen

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Misto Zwolen

Wójt Janowca

Jan Gędek
Patronaty Medialne

<Przyjaciele i Partnerzy

Gmina Policzna

Wójt Gminy

Tomasz Adamiec

„atelier of art” e.V.  Matthias Jurke, Potsdamer Allee 10, 14552 Michendorf OT Wildenbruch, Germany
Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
Szkoola
Muzeum w Zwoleniu
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
PTTK
Ceramika Artystyczna Boleslawiec
Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Nadleśnictwa Kozienice

Dom kultury w Janowcu
janowca
Czarna
timbercraft

Wsparcie finansowe:

Konto Bankowe: PKO Bank Polski SA 45 1020 3408 0000 4402 0396 8906