Przyjaciele i Partnerzy

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

Gmina Policzna

„atelier of art” e.V.  Matthias Jurke, Potsdamer Allee 10, 14552 Michendorf OT Wildenbruch, Germany

Fundacja Źródła Życia

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Zespół Szkół Gmina Policzna Szkołą im. Jana Kochanowskiego

PTTK

Ceramika Artystyczna Boleslawiec

TVP Kultura

Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Fundacja Duży Format

DEDECIUS

Nadleśnictwa Kozienice

Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów